YiQUXp

 

UdLYNLo AڰV

 

YmTY

 

ft\mTXm

 

Bm AkRm CpX AmTg

NV VmTPd LhPm YsRPeLi

UR Y[ڧV YuNV uNRu

URYu YoLZpLs YrjV YrjRTn

ŧYnd LhPU mm UnmU\k

TRo AUuUp um WiCeMu

HRm BLu PkRs Gu] Gu]

DRGk R TXo GmTYn,

 

Es[m \kR ShPu TZ\oLs TX C[m TiLs, A YiQUX, UoL URm, TY Su Stm TiLs ALXp WYRtLLf Nok NpX ]d\oLs, VtLXp Gk AYoLPu \lTYRLd V Ti. R] hp AVok edLid\o, AY[ Ut\ TiLs իo GlYRL AUks[ ClTPp,

 

Rp TPp Rp. H TPpLs YW J RlTL AUks[],

 

GV EW : Ys TX J m iP ALu\ LiL[PV TiQ RPdLm إm CpXRYu C\Yu, AUV] TV NYY]Yu, AY] SeLs A]Ym TYRd LhmP Li\eϡ\V? Eu LLs Gu] AqY[ CߡV LL[? ULRYu XmTkR TReL[ SeLs Yrjl TV J ŧp LhPPu. J Ti m m Unm U\k UXoLs YlThP TdLp Gk u\s, WiPs, \ Z k hPs, C Judm BL UhPs Gu Npm A[dl TnhPs, C\Yu TVWl Lrk Tm GeLs TPXd LhPm AY[ X GlT BhP TojRV? B]p Eu X Gu]? C\Yu TVW SeLs Lrk TTRd Lhm Li\eϡ\V, GU LiLp CdLV TY Tu\ TiQ SeLs NpYRd Lh Htd LsYVL,

 

TNm TWgNd LuTn CWlTLpSm

TmT RlT Cl TRo AUdL

SNm YjR]V SZVn SZo

CYg XY [V

H PmDR iQoLs HjRtd

m UXolTRk RkR[ YkR[k

RNu YXLu pXft \mTXjs

DN]od LuToVm BWXo GmTYn,

 

GV EW : ''\kR ALXuL[ AkR TiQ JV YY] C\Yu Up TNm YjlTRLd ]n. CWm TLm Sm AY] LZl TmT. Bu ClT UXoLs YlThP

 

 

TdLu TNm Yjd\Wn@@ Gu իp GlT YkR TiLs ߡ\oLs,

 

CRd LhPm TdLp Ck GZR Ti Ys. ''\kR ALXuL[ AkR TiL[ ,,,,, eLs [VhPL Hl TYRt ClTlThP X NtLm Es[] Tm, ARt CY SWm?@@

 

TdLk LiP CqY TV Tiu TfNd LhPm. AY[ GlYRtLL YkR TiLs. ''TiQ iXLjs[ RYoLs C\Yu UXol TReL[ YTP ]lToLs; B]p AkRl TReLs AYoLu LiL[ Nf Nnm RuUPV, RYoLu LiLdd Pj Ru\R R] UXolT TReL[ SUdj RYRtLL YkRm RuU LiPYu C\Yu, AYu YXLjp YrTYu, pXs[ t\mTXjp Es[Yu, AYu Sm Lhm Au GlT CdLYim SeLs NpYR Su\Lf klTVL@@ Gu ߡ\oLs,

 

jRu] YiSLVn uYk RWkRu

AjRu B]kRu ARR]u \sޱj

jdLl TYnYku LP\Yn

TjPo DNu TZAo TePo

jRVm uU oj RhLiPt TpXR

GjRu AuPU GpXm AVU

jRm AZVo TPW SmY]

CjR]m Yim GUdLXo GmTYn,

 

GV EW : jdL[l Tu\ YiUV] lTPV TiQ u SeLs Yk Eu] GlYRt u]U Gk LsYn, C\Yu E] RXYu Gum CuTU YY]Yu Gum CUV]Yu Gum jdL TYn, ClT SeLs E] CpXm R Yk Eu] Glm GZUp Cd\n, Eu hu YNp LRYj \lTVL - Gu YkR TiLs Lh\oLs,

 

CRd LhP (TdLk) Ti CqY ߡ\s : C\Yu Up eLs TtPVYoLs; TZUV] AVYoLs, C\Yu TdLjXV ClTYoLs, Sm Gu]f NokRYoLm קRL AVod hPjp NokRYoLs, GeLs RY\ TTjRUp Uuj BhLiPp A UVU?

 

CRd LhPm AY[j R YkR TiLs. '' C\Yu Up LiP Au] SeLs GpXm AV UhPU? nUV] U]m TPjRo SU YTU]l TPUp ClToL[? GeLPu YWYim GuT Ru SeLs mY, SeLs NpYR HtdLsYVL@@ Gu ]oLs,

 

Jij XSLVn Cu]m Xoku\

YiQd UVo GpXm YkRW

GidL s[Y NpLm AqY[e

LiQj իu\YU LXjRl TdLR

id LUkR YR mT[d

Lid V]l Td Lks[m

EiQd uL VmUhPmVYk

Rid \p իXXo GmTYn,

GV EW : E\eϡu\ TiQ GlYRtLL YkR TiLs : Jm jdL[l Tu\ lT EPV TiQ CuU E]dl T VpX?

 

E\dLm LXVR Ti : YiQd Tu\ NtL[l Tm TiLs A]Ym Yk hPoL[?

 

E\eϡu\ TiQ GlT YkR TiLs : Eu] GlYRtLL YkR TiLs GjR] To GuTR Gif Npۡ\m, AYW LiLs dLi e QLd LXjRl TdLR, iXp Es[ VYdm J UkRLm. YReLu \kR T[Lm ClTY] LidL CVLd Lh RTY]l T R Es[m Eϡu\m, BLY GeLPu YkR TiL[ GeL[p GiQ إV, V Yk Gil TojdLs[, YkRYoLu GidL \U]p im Tn eYVL,

 

UXV SuLe LQ UX]Sm

TXYm Gus[ TdLeL[Tm

T RuYnl T LP\Yn

OXU iQ \Y AYVu

LXm SmUBhLiPڰd LRhg

Xm Tf Y]Vu

KXm Cm EQWn EQWnLi

HXd Z TNXo GmTYn,

 

SUQm LUm TsL[l V UQm m kRXPV TiQ UX Tu\ SV Rt\PV C\Yu YL[ (TReL[) Us AVإVpX, Su LeL[PV WmURYu

C\Yu RXV AV إVpX, AlTlThP C\Y] Sm AYUu YdLVLl Tѡ\n,
Tm Rm FY Tu\ CV CRrL[PV mdLV E] hu LRYj \lTVL,

 

EXLjp Es[YoLm iXLjp Es[YoLm Ut\ GR]m Ak Ls[ CVXR RuUPVYu C\Yu, AlTlThPYu SmU As Tj Au Nj]u, BLY AYPV \lL[l. TYm, 'Y] Y]@ Gu AY] TVWd KXӡu\m, CR EQWUhPu Gu\n, GeLs TfNd. LhTVL,

 

(Ru] GlT YkR TiLs) R] hu YV ClTR Akm PC Li\em Ti LRYd Pj \dLUp CkRs GuT 'LP \Yn@ Gum EWVPp Ck R\, hs Cdm Ti Es[ CkLiP YkRYoLPu TfNd LlTRp AYs TdLp Ck GkծhPs Gu RVYڡ\,

 

U] Su]X S[Yk eL[

S] GlYu Gu\m SQU

T] NTLWn Cu]m Xoku\

Y] XY] \Y AYVu

R]Yk RmUj RXVjRh LiPm

YuYo LZpT YkRodu Yn\Yn

F] ELn E]dL EmGUdm

H]odm ReL]l TPXo GmTYn

 


GV EW : Uu Tu\ NVX EPV TiQ St GeLPm V Gu]? 'S[d S] EeL[ Rp Yk իp GlYRL@d ]n ApXY? ClT SeLs Eu]j R Yk Glס\m, St
Nu]Np GkRj Np Tn U\kR Gu NpXUhPV? Cum T VpXV?


EXLjp Es[YoLm iXLjp Es[YoLm Ut\ Gm AV CVXR RuUPVYu C\Yu, AlTlThPYu GeLPm YV Yk LQ Lhӡ\u, AY] TReL[l Lrk SeLs TYRd Lhm E] h YNp LRYj \dLUp Cd\n, Yn \k J Tm NpX UhPu Gu\n, C\Yu LZl T EPp ELUp Cd\V , E]djRu C TkU? GUdm Ut\YoLdm RXY]L [em C\Y] TYVL@ Gu իp GlYRtLL YkR TiLs ߡ\oLs,

 

Au] Yg XY TXAUWo

Eu]t LVu JYu CgWu

u]eLs LhTf Y]u\ Yn\lTn

Ru]Gu ]u]k No ULlTn

Gu]] Gu]WVu Cu]Ru \pXg

Nu]eLs YqY\n Cu]k իۧV

Yu]gNl TRVoTp Y[ PjVp

Gu] իu TNXo GmTYn,

 

GV EW : hs Cdm TiPm Ck Tp YWR LWQjRp. իp GlYRtLL YkR TiLs Um Tѡ\oLs -


''TiQ TXY SeLs AZjm Tp TNUp Cd\n, E] TX QeLp CYm X Tp Cd\, TX RYoL[m Gil TodL P CVXR RuUPVYu C\Yu, AY] \lLs TX, YTUdL EV CNd LڮLs TXYtu JL[d Lh 'Y]@ Gu E] Yn \k , Rtj Nd EV 'Ru]Y]@ Gu YRt
uT p kR U Tp U]m EYn ApXY? C E] TZV X,

 

''B]p ClT E] XV Y, G]d EVYu; G] RXYu; C ARjRl Tu\Yu Gu SeLs GpXm Nok RjRV Yrj C\Y]l Tӡ\m, Cum eϡ\V? Lp SgNm TPjR ApXYRoL[l TXf mU Pd\n, dLju TURu Gu] V YVL@@,

 

L XmTf Xme Lem

Gp CVmT CVmmYi NeLee

Lp TWgN Lp TWeLQ

Lp lTsLs T]e LhXV

Y Ru] E\dLU Yn\Yn

BVu AuPU BUm CqY\

F RpY]n u\ JY]

HZTeL[]V TPXo GmTYn,

 

GV EW : իp Glm TiLs : T k hP GuTRt APV[ULd L ܡ\, Ut\ T\YLm J Glסu\], T kծhP GuTR Adm YiNeLs Zem Jm
Lh\, EYU \ إVR J YYULm. LQV YYULm EiUV] T[Lm [em C\Y] SeLs T]U, E]dd LhLpXV? E] E\dLm Gu] E\dLU AkR E\dLm YrL,

 

''T\YLs GpXm Wp Gll Tm T Uhm TNUp Cd\V, Yn \k TNUhPV? C\Yu Up Au Lhm RuU CR]? GpX EXLeLm AkTm FdLXjm P. RpY]L [em JYu SU C\Yu, AYu HZLu TeL[u, AkR HZl TeL[]V TYVL,@@


Ju Rp Gh TPpLp իp Glm NnLs \lThs[],

 

u]l TZmThm u]l TZmT[

u]l Udm Tojm Al TtV]

Eu]l W]Ll Tt\u WVm

Eu]Vo RsTYm BeLYodL TeLYm

Au]W GeLQY WYo AYLk

Nu] TN RmTnl T NnYm

Cu] YLV VUdLeLu SpϧVp

Gu] \ XUXo GmTYn,

 

GV EW : 'LXjRp tThP GpXl TZUV] TsLdm u RuV TZUV] T[ tLXjp RuV UV] TsLdLpXm UVL [eTY] Eu] GeLs C\Y]Ll Tts[m, EuPV RiPoLu TReL[ SeLs Tk YQeYm, AYoLu Aڡp Ck Ri NnYm, AlTl ThPYoL[ GU LQYo BYoLs, AYoLs CPm t\YpL[f NnYm,

SeLs NpYRd LhTVL, C\Yu LZl Tj
RRp Sm LhPR AYu RYu, AqY RkRp Sm J \m CpXUp YZXm,@

 

(իp GlT YkR TiLs V NtL[d Lhj իp GZR Ti Tp Gm \pX),

 

TR[m Her NtL TRUXo

TRo ]إm GpXl TsإY

TR JTp U Ju\pXu

YRRp iQm Uik էjRm

KR EXY J RZu RiP[u

Lp XjRu\u LtQl s[Ls

HRYo HRYuTo Bt\o BWnXo

HRY]l Tm TNX WmTYn,

GV EW : CYW իp GZUp CkR Ti C\Yu Fo. To GY Gum. AY]l T YT Nnm \ V? Gum Lh\s,

''TR[ EXLeLs Hdm Z NtL[p Np إVR RuUPV C\Yu UXolTReLs, UXoLs V m (RXm) GpXl TsLdm إYL Es[, AY] EPu J Tϧp Au] Cd\s, AYu JW EYm LiPYu ApXu, YReLm. iXs[YoLm. UiXLjp Es[YoLm AY] LZl Tj էjRm Ym Gjf NpX إV, RiPoLu Es[eLp ϥlTYu, AkR YTUPV Lp Es[ Fp \kR Ti s[L[ AY] Fo G? TVo Gu]?

AYd E\dLoLs Vo? AVXYoLs Vo? AY]l Tm \G? eLs,@@


UnV RPmTnL d LWu]d

LVt Pk Pku LZpT

IV YVVm YrkReMLi BWZp Tp

NnVQ\ NpYo Uep

UVo RPeLi UPkR UQY[

IV VhLi Pm [Vhu

EnYoLs Enm YLVpXm EnkRkRm

GnVUt LlTn GUVXo GmTYn,

 

GV EW : ''ALu\ [eLp UXoLs jdm, AkR UXoLp Ru ClTRp YiLs UnjdLidm, AlTlThP [eLp 'Lo@ Gu KN GmTd LL[p Pk Pk SeLs W]m, IV. E] YL[l T E] AVYoL[V SeLs YrkRm,

 

''Sl Tu\ YkR \PVY]. YiUV] ڿt\ EPp Ym VY]. GpXf NpYeLm EPVY]. V ClTm. UhPlThP LiL[m EPV Tiu LQY]. GeL[ BhLsY E]d J [Vh, EuPV [Vh]p AVoLs, Gu]u] YLV] A[l TYoL[ AYt\VpXm SeLm Tt\Wm,

 

''GeL[d LPUp HtdLi LlTtYVL,@@

 

BojR \j VoLPSm BojRk

ojRuSt pXft \mTXjR Ve

jRuCq Ye YXVm GpXe

 

Ljm TPje LWkm [V

YojRm T Y[XmT YoLXLm

BolTYWg NnV AZpUp YiPolTl


jLm TnL PkPVu TtTRm

Hj Cg] WPXo GmTYn,

(12-Bm TPp Rp 18-Bm TPp إV J Rl)

 

GV EW : 'SmUl jR \j uTm Lm Th Sm Wm ײR WLm. pXf t\mTXjp BLV YYULm. R] Lp SlT Hk SP]Uӡ\u C\Yu, Y]jRm. XXLm. Ut\ GpXYt\m EiPdm. LlTtm \ A]jRm Ajm [VTYu,

 

CqY[ \lL[m EPV C\Y]l Lrk TmYm, GeLs Y[VpLs KNP. BPLs ANk KNV EiPdm, UXoL[ AkR GeLs kRp YiLs Unj J Glm, CqY CdL SeLs UXoLs \kR [jp r WYm, C\Y] TtTReL[ YQeYm,

 

TeY[d LoUXWt NeLUXl TmTRp

AeLe ڡ]jRt um AWYjRp

ReLs UXL YoYk NoR]p

GeLs Whm GeLm TuNkR

Te UӮt LlTnk TnkSg

NeLg XmTf Xm LXkRolTd

LeLLs TeLd Pm ]pTeLl

TeLVl m]pTnk RPXo GmTYn,

 

GV EW : TnLp ([jp) WPl Tm C[m TiLs AkRl TnLu \lT ClTPp Vk TWhӡ\oLs,


[jp. TUm LUm LXkR \PV Y[ UXoLm UXWj եdm Xp Es[ NkRUW UXoLm p Ym T\YLm LQlTӡu\], T\YL]p NXNXl EiPu\, ReLs Adl TL Ae TXo WP Yڡ\oLs, BLY CkRl TnL GU C\m C\Ym Tp LQlTӡ\, ClTlThP UӮp ([jp) rl Tnk WYm, AqY Wm T SU LLp Aks[ Ne] Ajf NnVlThP Y[VpLm LpLp Aks[ XmLm KN Cӡu\], UoTLeLs UrfVp Tel du\], A]Ym r WYRp [ju m UX Gݡu\. ClTlThP \lLs \kR TnLp Tnk WYUL,

 

(TnLV] EUVmUVm Y TU]m Tp Es[ Gu TiLs ߡ\oLs, ARY TUm LUm LXkR Y[ UXoLu \m EPVYs EUVmU, NkRUW Tp YkR \PVYu Y TUu, TnLp ol T\YL[V Ls \kdm, YTU] dLj UXoL[p LhPlThP UX 㥫lTo, [jp olT\YLu J (AWYm) \kdLm, YTUu EPmp TmLs (AWYeLs) udPdm, EPmu AdLl TddLs[ URo TnLp Yk WYoLs, ReLs U] AdLl (UXm) Tdd Lsm Th TdRoLs EUVmU. YTUs CYoLu Aڰp rl TnYoLs,)

 

 

ײR p r WYR C\Yu Aڰp rYRt Ko APV[ULd Ls[lTӡ\,

 

LRo ZVPl Tmi LX]Pd

LR ZXP Yiu ZUPf

Rl ]Xf t\mTXmT

YRl TsT AlT[ UTf

N \mTf rLu\j RoT

B \mT AkRU UTl

Tj SmU Y[ojRjR TnY[Ru

TRj \mT BPXWmTYn,

 

GV EW : GqY WP Yim GuTR ClTPp ߡ\oLs C[mTiLs,

 

Lp Aks[ ALXuLm. EPmp AkRs[ ALXuLm. RXp V UXLm Sm p ϰlTRp ANkRӡu\], kRp V UXp Undm YiLs ANkRӡu\],

 

ϰokR X o BYm, t\mTXjRl (RmTWm) TYm, YReLu T[l TYm, YReLu T[L CdLd V C\Y]l TYm, NYu \lTl TYm, C\Yu s[ Lu\ UXo UXVl TYm, C\Yu Rm إUL CdLd V \lT TYm, Ut\YoLPk SmU YTj YojRjRYs EUVmU, AYs Y[VpLs VYs, AY[ YLu (TReLu) \lTl T WYUL,

 

 

 

KWLp GmTUu Gu\u\ SmTUu

WLp YVYs jRe LW

WLp KY SkRW LiTlTl

TWLp YkR]Vs iQWj RuTVs

TWWVt eM] jRYo BUm

BWYo CqYiQm BhLsm jRLoRs

YYl iXo YVW SmT

HYl m]pTnk RPXo GmTYn,

 

GV EW : ALpLPu V Lf AkR Uo]PV TiL[ SmPu NW J Ti Rjk C\Y] YTӡ\s, AY[ \lT Gjd ߡ\u LeLs,

 

J Ti C\Yu \lTl Tm JqY RPYm ''GU RXYu@@ (GmTUu) Gu SU TUPV \lT Yn KV TYu, AY[ Es[jp Urf Lm ALdm, AY[ Urfu APV[m GlT TojRm AY[ LiLp Ck KVUp Lio TdLj RW RWVL Ym, LiLs Liod [eL[L Bm, RXp TX\ k YQeYs, RYoL[ YQeLUhPs, AWNod GpXm AWNWL ClTYu Up CqY[ jl j AXm CkRl TiQ BhLsm jRLo VW AYPV YL[ Sm TYm, dLs \kR TnLp Tnk WYm,

 

(TiLu hPjPu NWUp Rj RuUPu C\Yu Up Td Nnm J TiQ Gjd LhPLd Lh. TiLu hPjtj RXU Re tm J Ti V TX ClTPp AUks[,
Ut\ TiLm AY[l TX C\Yu Up Au NnV Yim GuT ClTPu Xm R\,)

ud LPXf d VkEPVs,

Gu]j LrkRmU BPVs ChPu

ul TkRm Wh YUt

Tu]g Xmt Xmj lYm

Gu]f XX SkRmU BPVs

Rut X GeLUu AuTodm

u AYs SUdm uNdm Cu][

Gu]l TVn UZVXo GmTYn,

 

GV EW : ULU Rp CkRd LPp Wf d Yt\f Nnծ, \ AkR W Y]jt Gj Nu߮, E8UVmUu UVl Tp X\m AUU Nn, C\u UpV ClTl TX u]p GmTf Nn, \ C\u LpLp Aks[ Xm GlT KNӡ\R ATX C CdLf Nn, AY[ AZV Y[kR Ym Tp Y]pX EiPd, EUVmUVl VR SU YTUu R] AVoLd A[ GlT Y YZeY] ATX UZ TYVL,

 

(LPp RV o XLp Es[ o YlTjRp BV ULUL Uߡu\, \ AY d UZVLl Tn\ GuTR Rr UdLs AkkRoLs GuTRt CkRl TPp Nu\L [eϡ\,)

ClTPPu lTYp Ym 'B UZd LiQ@ Gu RPem TPu T[ JlPXm,

NeL QYu Tp NLu Tp RYoLsTp

Gem CXRo CuTm Sm TXRd

 

Lei LeZ SkRmUd LRh

CeSm CpXeLs Rm GkRڰf

NeLUXl TtTRkR RkRg NYL]

AeLu AWN AVeLh LWR

SeLs TU]l T SXkLZl

TeLVl m]pTnk RPXo GmTYn,

 

GV EW : Ru km UXoL[f V TiQ YkR LiL[PV Up. JqY Ndm J Lm Rm Su LeL[ EPV WmUPm Y RYoLPm CpXR Ko CuTm SUdd h Cd\,

 

RXY]V YTUu SU AuTl TWh. SU Ls Rm GkRޡ\u, R] YkR RUW UXoL[l Tu\ YL[ SUdd Lhӡ\u, AlTlThP AZL] LiL[PV AWN]Lm. AVYoLd AUV] UkRLm ClTY]. SU TU]l TYm, RUW UXoLs \kR TnLp Tnk WYm,

 

AiQ UXVu AdLUXg Nu\gm

iQo إu Uj RL \t\tTp

LiQo CW LoYk LoLWlTj

RiQo JUej RWLs RULXl

TiQ BQn AVnl \eLNo

iQ UiQ jR]m Y\d

LiQ WRUn u\u LZpTl

TiQCl m]p Tnk RPXo GmTYn

 

 

GV EW : TiQ YiQUXp Ym C\Yu Yj RUWLp k YQem
RYoLu RXLp s[ UdLd LtLu J C\YPV Ju u Uel Tnm, ATX Yp Rum LWYu J C[ ALt m, iuLm RU JV CZdm,

 

TiQLm. BQLm. Bm Tim At\ AVLm. J TkV Y]ULm UiQLm (XXLULm) CYttLpXm YThP TsL[L
Bm TU TkV ARULm \Tt\Yu C\Yu, AYPV YL[l TdLiP dLs \kR TnLp Tnk WYm,

 

(J TiPm Ut\ Ti Y TX ClTPp AUks[,)

 

EeLt s[ E]dL APdLXUu

AeAl TZgNt dUm AfNjRp

GeLs TUu E]dLu WlTeLs

GeLeL u]uT WpXoRs NWtL

GeL E]dLpX RlTg NnVtL

Lep TLXeLi Ut\ue LQtNL

CeCl TN GUdLeLu SpϧVp

GeLXu O \UdLXo GmTYn,

 

(TY Su Cdm TiLs TXo Nok TYRL AUks[, CkRl TPm AjR TPm,)

 

C\Y] 'E] LdZkR E]dL APdLXm@ Gu J TZU Ei, AkRl TZUV SeLs ldu\m Gu GeL ]jծYV Gu

SeLs AfNm APu\m, BLY. EuPm SeLs J YiLs d\m, LhTVL, GeLs UoTL LfdLs E] AVoLu RsL[j RW \o RsL[f NWYiQm GeLd As NnYVL,

GeLs LLs Eu]j RW Vdm HYp NnVUp GeL[d LlTtYVL, CWm TLm Eu]j RW Y GR]m LQUp CdL As NnYVL, GeLs C\Y] CkR YWeL[ As NnYVL, AqY As NnRp LWYu GkRj Np EjRp Ru GeLd Gu]?

 

Tt ALu BVm TRUXo

Tt ALu AkRUg NkRoLs

TtVp Xܫodk Rt\Um TtTRm

TtVp Xܫodm TLUm eLZpLs

TtVp Xܫodm D\m CQVLs

TtUp SuLe LQR iPLm

TtVm EnVBh LiPm TuUXoLs

TtVm UoL WPXo GmTYn,

 

GV EW : C\Y] TZg\l YnkR E] YL[ GeLdj Rk As ׬YVL, GpX E]eLu \lPm E] TtTReLs, AYt\ SeLs YQeϡ\m, E] YLsRu NLX EoLu Rt\m إUL Es[], GpX E]eLu Urfdm LWQUL [eY E] YLs, AY Su LeL[PV WmURYm Um (ULx) LQ إVRY, CqY[ \lLs Es[ E] YLs Rm SeLs YZ GeL[ BhLsTY,

 

 

CjR] \lLm Tt\ YL[ SeLs YQeϡ\m, CqY YQe. CkR UoL URm WYUL,

 

YmTY GV EW tl Tt\,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YiQUXp

 

UdLYNLo AڰV

 

lTsVf

 

ft\mTXm

 

TtVu YrRXV T[

Xok eLZt QQ UXoLi

Ptu Lj RUdLs UXm

GpSL LiӨu Y RLg

NtRrd LUXeLs UXkRi YVpr

lTk \\ YTU]

HtVo LP VV] PVn

GmT UuTs GkR[V

 

GV EW : G] Yru Rp T[V TU] YQeϡ\u, LXlT XokR, E] UXo Tu\ TReLdf NUU] UXoL[j Eu] YThPm, Eu AZV Ljp Rum lTl Toj E] YL[j RRm,

 

RUW UXoLs UXm N \kR YVpLs rkR lTk[ Gum RXjp Yru\ YTU] L[Uhu LV EPVY] Gu] BhLiPY] E] lTTsp Ck GkRsYVL,

 

lTs - AZV TdL

AQu CkWu N A]u CsTn

ALu\ ERVmu UXoj Lju

LQu Vu GYZ SV]d

LUXo UXWUt \iQXe LiQm

Wu\ VTRm WpY] CYVo

lTk \\ YTU]

As RWYm B]kR UXV

AXLP XTs GkR [V,

GV EW : CkWd EV N Zd, AkRd Zdj Np LWYu Ru hPu, Cs ALu hP, Y TU] lTk \p YrTY] E] UXo Tu\ Ljp Rum LQVl (TWu) TXd LWYm Us[ Us[ Up Gݡ\u,

 

E] LiL[l Tu\ UXoLs CRr j UXou\], B LpL[PV Yi]eLs AkR UXoLp Es[ R]d ϥlTRtLL eLWm Cӡu\], lTk\p Lp Lis[ YTU] A[V NpYjR GeLdj RYRtLL Yڡu\ B]kRU YYV UXV AX m GpXVt\ LPp Tu\Y] E] lTsp Ck GkRsYVL,

 

C\Y]d LPXLd Y YZdLm,

 

] eϫp ] L

Ls CVm] CVm] NeLm

K] RWL JV ERVj

RlT u\ lT SUdj

 

RYSt NLZp RQ LhPn

lTk \\ YTU]

VYm AY VnGUd LVn

GmT UuTs GkR [V,

 

GV EW : lTu\ UuUV] ϫpLs ], Ut\ T\YLm T kծhP GuTR SUd Adu\], T kծhP GuTR Adm Thf NeLm JjR], LWYu YWYp iuLm U\kR],

 

RY] E] WdLZp AkR YL[l TReL[ LhYVL, lTk\p Yru\ C\Y] YTU] GYWm AV إVR RuU EPVY] B]p. GeLd GUV]Y GU RXY] E] lTsp Ck GkRsYVL,

 

CuN QVo V]o JTp

CdL RjWm CVm]o JTp

uV QUXod L]o J Tp

RLVo ALVo YsLVo JTp

Nup AgN l]o JTp

lTk \\ YTU]

Gu]m BiLiu]s ׬m

GmT UuTs GkR [V,

 

GV EW : lTk\ Gum RXjp Lp Lidm YTU] CuNV Glסu\ Q. Vr BV CNd LڮL[ hm LXOo RUdϬV CPeLp AUok CNjd Lid u\oLs, UkWeL[ KTYoLs JTdLm, Sd

LULd LhPlThP UXoUXL[ Hkd LilTYoLs J TdLm, RTYo. ATYo. uTj]p Y YReTYo J TdLm Es[]o, ReLs RX LL[d l YQeTYoLs J TdLm,

 

CjR]l ToLm E] AdLL He tm T Gu m CWdLm Lh BhLi CV

As׬m GU RXY] E] lTsp Ck GkRsYVL,

 

Tdu EfNXV RLVo. ALVo. YsLVo JTp Nup AgN l]o, JTp Gum Nt\Po TPm jdLhӡ\, Q. Vr Gum CNd LڮLs YqY GuT ClTPp AV إ\,

 

ReLs Rmu \Vu ApXp

TdXu YWXu G]]lXYo

ReLs TRp BRp ApXp

LhP V]d LiP YWf

ReLs YVpl Tk\ Uu]

kR]d mA Vn GeLs uYk()

HReLs AjRmU BiPs ׬m

GmT UuTs GkR [V,

 

GV EW : ϰokR YVpLs rkR lTk\p Yru\ AWN TgNReLs Gu \lTm Y]m. Lt. . o. Ui BV Ik XlTsLm XTt Cd\n, Clm Rm إm CpXRYu Gu AOoLs Eu LZl TYm BYm Nnu\]o, B]p Eu]d

LiPkRYoLs Vo GuTRl Ttd LslThPpX, V kR]dm GhPRYu, GeLs u Sp Yk SeLs Nnm RyL[ d GeL[ BhLi As ׬u\ GU RXYu E] lTsp Ck GkRsYVL,

 

TlT\ hk Qmu ]Vo

TkR] YkRj RWYo TXm

Ul LiVo UPj Vpu

YQeϡu \oAQe uUQ Y[

Nl LUXeLs UXkRi YVpr

lTk \\ YTU]

Cl\l TjRU BiPs ׬m

GmT UuTs GkR [V,

 

GV EW : YkR RUW UXoLs UXoks[ ϰokR YVpLs rkdm lTk\ Gum RXjp Ym YTU] BNL[j \k. Eu] EQokR E] AVYoLs TXo Eu Aڰ]p ReLs TkReLp Ck ThPoLs, o \kR LiL[PV E] AVoLs UPl \dL EV CVpT] YQdLjR E]df Njա\oLs,

 

EUVmUu UQY[] CkRl \V d GmU BhLsޡu\ GeLs RXY] E] lTsp Ck GkRsYVL,

 

YrdLp uTeLs HtTm T UdLs LiLp Lio hd LXeYm Ldf Nu YT NnYm Ru Rh Es[ YZdLm Bm,

 

 

ATZf YV] AR] ARt()

AR] GR] AUWm AVo

C AYu CY]Yu G]Y

GeL[ BiLieLk Rm

UY[o Tp jRW LN

UeLs [nl Tk\ Uu]

GYUl TLm B\ LhTm

GmT UuTs GkR[V

 

GV E : 'A@ (TPlLs A]jdLm RuYRtd LWQUL Cdm Rp Ts)

TZju Y Tu\ Gum. ARju Y Tu\ Gum. AV إVR Gum. AYRt GUV] Gum TXY YReLs Nn RYoLm AkLs[ إVUp Cd\oLs,

 

CRu AYPV Ym Gum. CYu Ru AYu GuTR SeLs EQmT GeL[ BhLi CkRj lTk\p GkRڰ Cd\n, Ru kաu\ UXoLs \kR NXLs Es[ EjRWLN UeL Gum RXjp Lp Lis[ lTk\ AWN] GeLd Cm TLs V? AR SeLs LhTm, GU RXY] E] lTsp Ck GkRsYVL,

 

'A@ GuT Xl Ts, ARY Rp Ts, EiUV] Au Njm AVYoL[p UhU AR AV إm, Ut\YoL[p إV GuT ClTPp \lThs[,

 

 

kV RpS Cߧm B]n

Ym AXo VYoUt \Yo

TkRQ Wm mu ]Vo

TZeϥVp RUk RڰV TW]

NkRZp W Ue Lhj

lTk \ Le Lh

AkRQu BYe LhYk RiPn

BW RTs GkR [V,

 

GV EW : PjRt AUV] ARU GpXYtdm u Ru Rp T[Lm CPlThPRLm إYLm Es[Y] u Rp L[f Nnm RYoL[Ld LRlTm WmU. x. Yu BV Ym Eu] AVUhPoLs, AlT Cdm T Y Vo Eu] AYo? R] L WpL[p Tk] AQj [Vm Au]m m E] AVoLu TZUV] CpXeLs Rm GkRڰV TWmT[

YkR Sll Tu\ E] YjRm Lh]n, lTk\d LXm Lh]n, GpX EoLm NUm Gu Lm AkRQu EYm Lh]n, \ GmU BhLiPn, E] l Tsp Ck GkRsYVL,

AkRQu Gu ClTPp ϱlhP J C]jRV NVV ApX, GpX EoL[m AWYQjl Ttd LlTYW AkRQo GuT YsYo Lj,

AkRQo GuTo A\Yo Ut Gqܫodm NkRiU i JLXu,

(d\s : jRo TU : 10)

 

iQLj RYm SiQm UhP

lT [] RlT VeLs

UiQLj RYk YZfNn R]

Yil Tk\ VnY VVm

LiQLj Ru LR R]

LPX RLm Tm TVo

GiQLj RX dϫ W]n

GmT UuTs GkR [V,

 

GV EW : iXp Es[ RYoLm SeL إVR \kR T[ E] AVYoL[V GeL[ CkR UiXp YmTf NnRY] Y[UV] lTk\p Lp Lis[Y] E] Yp YkR GeLs LiLX u UrfVj

Rڡu\ R] LPp Ck \kR AR LmT Eu] mסu\ AVYoLu ]p tTY] Gm RXY] E] lTsp Ck GkRsYVL,

 

Yt Tnl\ YUp SsSm

Tdϡu\ \mAY UCkRl

YnVd Lsu\ Y\u Sdj

lTk \\ Yn UXm

AYul TnRm UXWYu BNl

TPmu ]XokRUnd LQm m

AYt kRU BhLs[ YpXn

BW RTs GkR [V,

 

GV EW : GYdm PjPR ARU lTk\p YrTY] 骫p \kR AVoLs YTU]p BhLs[lTӡ\oLs, Sm 骫p

Tnl \dLR LWQjRp SU YrS[ QLd Ldu\m Gu Um UXp Yru\ WmURYm LYX Lsu\]o, AlT Cdm T E] EiUV] LQPu Xt Yk GeL[ BhLs[ YpXY] E] lTsp Ck GkRsYVL,

 

ft\mTXm

 

lTs Gf GV EW tl Tt\,